Digitala ytmodeller (DSM)

3D-presentation av ett stycke land överlagrad på Google Earth. Överlagringen är Georektifierad, dvs ligger korrekt utlagd, och visar ganska klart hur gamla Googles kartor är..

 

 

 

 

 

 

 

 

Samma yta som ovan med en Digital Surface Model (DSM) överlagrad. Till DSM har manuella höjdkurvor lagts in. Överlagringen är Georektifierad, dvs ligger korrekt utlagd.

 

 

 

 

 

 

77 högupplösta (12 MP) JPG – bilder har använts till bilderna.