Foto/Film

Vi kan fotografera i full HD och filma i 4K. Vi kan snart även erbjuda värmefotografering från luften.

Fotografier levereras i RAW eller JPG och filmer i mp4 eller mov. Jag går igenom vartenda fotografi och varenda filmruta och letar efter element (oftast personer) som inte skall vara med.

Tidigare kunde man få en delegering från Försvarsmakten att själv granska bilder och godkänna dessa för spridning.

Detta har nu tagits över av Lantmäteriverket.(https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/ny-lag-om-skydd-for-geografisk-information-fran-1-maj–lantmateriet-overtar-ansvarsomraden/) och (https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/spridningstillstand/#faq:vilken-information-behover-man-soka-tillstand-for). Några generella granskningsrätter delas ej längre ut, utan kunden måste ladda upp och invänta granskningsresultat för varje fotografi och/eller film som tagits. Från att ha varit flygoperatörens ansvar har alltså slutkunden nu ansvaret för ansökan om spridning.

Vi kan självfallet ta över detta om så önskas.