GIS-mätningar 3D DSM

Överlappande flygfoton över en yta sammanfogas och därur skapas 3D-avbildningar. När detta är gjort kan kan man utföra analyser och mätningar. Lämpligt t.ex. för byggnationer, industriområden vid planering av markarbeten mm.

Ett s.k DSM-foto (Digital Surface Model) kan också skapas i vilken höjden avbildas med olika färger. Denna kan förses med traditionella höjdkurvor. Mycket användbar för att uppskatta avrinning eller bara för att få en bild av höjderna.

DSM (Digital Surface model) med eller utan höjdkurvor (Vedtrave). Google Earth krävs

3D – presentation i viewer (Kulle) Måste ibland uppdateras flera gånger för att visas.

3D – presentation i Google Earth. (Kulle) Du måste ha Google Earth installerad för att se denna. Kan ta lite tid.