Inspektion

Med en drönare kommer man väldigt snabbt igång med en inspektion oavsett om den är av akut karaktär eller planerad. En drönare stör inte på samma sätt som en helikopter. Inga ställningar behövs. Inga kranar eller skyliftar.

Ni slipper ha inhyrda entreprenörer eller egna anställda hängande i linor.

Vi flyger inte inomhus och drönarflygning i närheten av dolda eller icke dolda elektromagnetiska-, eller i övrigt högspänningsanläggningar kräver noggrann planering. Samma gäller flygning i närheten av anläggningar som alstrar turbulens, typ vindkraftverk.

Allt går. Ibland krävs det bara lite mer planering.