Ortofotografering – Kartering

Ett Ortofoto är en flygbild som är fotograferad rakt uppifrån och som korrigerats till en skalriktig korrekt fotografisk avbildning av terrängen. Bilderna kan användas som de är eller kombinerad med olika typer av geografiska data.

Ortofoton är ett utmärkt hjälpmedel och används som bakgrundsinformation vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering, inventering och framtagning av orienterings- och presentationsmaterial.

Orthofoton (Kulle). 40 MB.