Volymberäkningar

Ur en 3D – avbildning kan volymer av olika slag beräknas. Mycket användbart i t.ex. skogs/jordbruk, gruvnäring och schaktarbeten vid diverse anläggningsarbeten.

Exaktheten uppges ligga kring +- 3%.

Nedan exempel på en lite knappt 12 000 kubikmeters flishög avbildad hösten 2019.

Volymberäkning med höjdkurvor.