Ansvarsförsäkring

Lagen kräver att flygoperatörer har en ansvarförsäkring om 7,5 miljoner SEK. Vi anlitar en ansedd försäkringsaktör inom luftfart, Inter-Hannover, till detta.

Vårt försäkringnummer är GA0855415