Verksamhetsområden

Vi kan tillhandahålla lösningar inom följande områden:

 • Samhällsbyggnad/Samhällsomvandling
 • Gruvindustri/Gruvbrytning,
 • Skogsbruk/Jordbruk.
 • Schaktning vid anläggningar.
 • Motorstadion. Golfbanor. Skyttebanor
 • Gata-,/Parkförvaltning
 • Arkeologi. Fyndplatsdokumentation
 • Inspektion av broar, tak, fasader, stängsel, skidliftar, etc
 • Dokumentation fritidsanläggningar
 • Dokumentation vid olika Försäkringsärenden
 • Dokumentation vid försäljning
 • Kartframställning

 

===

Undersidor: